Telefony komórkowe i komputery osobiste to w obecnych czasach największe źródło informacji o użytkowniku. Zapisujemy w telefonach ważne informacje, przechowujemy dokumenty, pamiątkowe zdjęcia czy nawet dane dostępowe do kont bankowych czy PINy do kart. Telefon i komputer to także baza kontaktów, baza kontrahentów czy istotne ustalenia biznesowe i prywatne. 

Utrata danych może być dziełem przypadku wynikającym z niezamierzonego wykasowania określonych informacji, wynikiem zabawy dziecka czy fizycznym uszkodzeniem nośnika. Może to też być celowe działanie w celu uniemożliwienia dostępu do kluczowych informacji dotyczących np. ustaleń podejmowanych podczas rozwodu, alimentów lub negocjacji biznesowych. 

Zajmujemy się profesjonalnym odzyskiwaniem danych z różnego rodzaju nośników: telefonów komórkowych, komputerów, kart pamięci, dysków pamięci i pamięci USB. 

Z nośników danych można odzyskać m.in.:

• telefon komórkowy: historia połączeń, skasowane SMSy, zdjęcia, historia odwiedzanych stron internetowych, wiadomości z komunikatorów internetowych, notatki, kontakty z książki telefonicznej;
• komputer: historia odwiedzanych stron internetowych, maile, usunięte dokumenty oraz pliki, zdjęcia czy używane aplikacje;
• nośniki danych: w zależności od rodzaju zapisanych informacji, np. zdjęcia, dokumenty.

Odzyskane informacje można wykorzystać w postępowaniu sądowym, np. w sprawie rozwodowej jako materiał dowodowy potwierdzający zdradę czy w jako dowód nieuczciwej konkurencji lub przechwytywania klientów przez pracownika.

Zamów usługę odzyskiwania danych - kontakt