RBI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa

NIP: 525-267-19-14

REGON: 365117140

KRS: 0000631127

numer konta: mBank S.A. PL60 1140 1094 0000 2823 3500 1001 kod SWIFT: BREXPLPWMBK