Nagrania rozmów są bardzo częstym dowodem w sprawie sądowej zwłaszcza w sprawach rodzinnych i rozwodowych oraz cywilnych. Jednak często nagrania trwają kilka czy nawet kilkanaście godzin. Ich odsłuchanie na sali sądowej zazwyczaj jest niemożliwe. Przedstawienie zapisów nagrań w postaci stenogramu ułatwi ich wykorzystanie w postępowaniu sądowym.

Stenogram to potoczna, chociaż nie w pełni poprawna, nazwa pisemnego zapisu rozmowy wykonana z nagrania dźwiękowego. Wykonujemy stenogramy pełne, wiernie odwzorowujące zapis całego nagrania oraz stenogramy skrócone, kiedy dla postępowania sądowego niezbędny jest jedynie fragment rozmowy lub dłuższego nagrania stanowiącego niejednokrotnie nawet kilkunastogodzinowy zapis. 

Nagrania rozmów wykorzystywane są najczęściej w sprawach rozwodowych lub rodzinnych i mogą dokumentować dowody zdrady, odzwierciedlać relacje między małżonkami lub stanowić bezcenny dowód przyznania się do zdrady. Nagrania mogą także być użyte jako dowód znęcania się psychicznego, przemocy czy zaniedbywania rodziny. 

Wykonujemy stenogramy do postępowań sądowych w tym z nagrań rozmów, nagrań wykonanych z ukrycia czy zarejestrowanych rozmów telefonicznych. Stenogramy wraz z nagraniem są znacznie bardziej wartościowym materiałem dowodowym ułatwiającym sądowi i stronom zapoznanie się z ich treściami.

Transkrypcje wykonanych przez nas nagrań dostarczamy w postaci cyfrowej, a także w postaci wydrukowanego dokumentu - opieczętowanego i podpisanego. Stenogram zawiera informacje o czasie trwania nagrania, a także czasie i miejscu wykonania nagrania - zgodnie z oświadczeniem zleceniodawcy. 

Termin i koszt wykonania transkrypcji z wykonanego nagrania ustalany jest indywidualnie i zależy od jakości i długości spisywanego nagrania.